PL

RODO

Administratorem danych osobowych Klientów jest MGM Resorts Sp. z o.o., ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie +48 539-008-800 lub pod adresem e-mail: rezerwacje@mgmkrynica.pl. Administrator zobowiązuje się do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rezerwacji. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko osoby rezerwującej, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu, NIP (tylko firmy) jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Administrator zapewnia, że dane osobowe Najemcy nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
Dane osobowe Najemcy przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Administrator zachowuje prawo powierzenia danych osobowych podmiotom współpracującym (przetwarzającym) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów takich jak: obsługa prawna, systemy realizujące płatności online, IT.

Kontakt

Rezerwuj

This site is registered on wpml.org as a development site.