PL

REGULAMIN

Strona główna > REGULAMIN

Szanowni Państwo ! W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Najemcą-Klientem, a Wynajmującym-Właścicielem rezerwowanego obiektu. Właścicielem apartamentów jest MGM Resorts Sp. z o.o.

 1. Potwierdzenie złożenia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.
 2. Doba pobytowa w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia.
 3. Wykwaterowanie odbywa się do godziny 11:00. W celu wykwaterowania proszę zamknąć apartament, klucze włożyć do tej samej skrytki używając tego samego kodu co przy zakwaterowaniu.
 4. Do pobytów doliczana jest opłata klimatyczna ustalona przez Miasto Krynica-Zdrój (stawka za osobę 6,20 zł/doba).
 5. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. W przypadku pozostawienia przez Najemcę brudnych naczyń, sprzętów kuchennych, śmieci pobierana będzie opłata w wysokości 200 zł
 6. Najemca, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej od 22:00 do 6:00.W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście policji.
 7. W wypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie 7 dni przed planowanym pobytem następuje zwrot wpłaconej kwoty zaliczki. W wypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym pobytem Najemcy nie przysługuje zwrot zaliczki.
 8. Najemca może bezpłatnie zmienić termin pobytu w apartamencie, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 2 dni (48 godzin) przed pierwotnym terminem rezerwacji i zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe (brak wolnych apartamentów w wybranym terminie). W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot zaliczki.
 9. Zmianę terminu pobytu lub rezygnację z rezerwacji można dokonać kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: rezerwacje@mgmkrynica.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 539-008-800.
 10. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 11. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania nieoprocentowanej kaucji w wysokości 500 PLN. Kaucja zwracana jest Najemcy przy wykwaterowaniu. Przy preautoryzacji karty płatniczej Bank odblokowuje środki po 7-14 dniach.
 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go gości.W wypadku stwierdzenia uszkodzeń w apartamencie lub braków w jego wyposażeniu – kaucja w całości (lub jej część, adekwatnie do stwierdzonych braków lub uszkodzeń) zostaje zaliczona na poczet kosztów koniecznych napraw lub uzupełnień wyposażenia.
 13. W przypadku przyjazdu z psem/kotem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca. Na terenie obiektu psy wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata w wysokości 40 PLN za dobę pobytu od każdego zwierzaka.
 14. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (zamontowane są czujniki dymu). Najemca nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 200 PLN za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.
 15. Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem oraz pilotami. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczy do apartamentu, pilota do bramy wjazdowej i garażu Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN za zakup i wymianę zamka oraz 100 PLN zakup nowego pilota.
 16. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku zmiany deklarowanej liczby osób korzystających z apartamentu, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 17. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie w godzinach 6:00 – 22:00.
 18. Integralną częścią powyższego regulaminu jest spis sprzętów będących wyposażeniem apartamentu.

Kontakt

Rezerwuj

This site is registered on wpml.org as a development site.